فایل پرسشنامه خوش بینی – بدبینی

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: پرسشنامه خوش بینی – بدبینی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

دانلود پرسشنامه خوش بینی بدبینی
فرمت PDF
تعداد صفحات 6
این فایل شامل پرسشنامه خوش بینی بدبینی بوده که در آن 24 ضربالمثل بصورت 12 زوج عرضه شده است ٰ ضمن اینکه شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد

ادامه مطلب